ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
บรรยากาศการปฏิบัติธรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 2567 PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   
1

Read more...
 
ตารางเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2566 PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   

ตารางเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา เทอม 2 2566


Read more...
 
ปฏิบัติธรรมระดับบัณฑิตศึกษา 1/2566 PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   
1

 

 

 

 

Read more...
 
กำหนดการ : โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – เอก) และระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์ – อาทิตย์) และทำบุญผ้าป่าสามัคคีและถวายภัตตาหารเพลพระคณาจารย์และพระนักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2566 PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   
1

Read more...
 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มมร.อส มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   
1

Read more...
 


Page 3 of 18

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386