การใช้งาน Thailis จากเครือข่ายภายนอก

PDF Print E-mail

วิธีเข้าใช้งานฐานข้อมูล Thailis ด้วย Virtual Private Network : MBUISC


 

 

หมายเหตุ

1. หากบุคลากรใช้งานอยู่ในเครื่อข่ายของมหาวิทยาลัย ระบบจะล็อกอิน ในนามมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยอัตโนมัติ

2. เมื่อใช้งานอยู่ที่บ้าน Disconnect เพื่อตัดการเชื่อมต่อเมื่อไม่ได้ใช้ฐานข้อมูล Thailis

3. เก็บรักษา Username และ Password ที่ได้รับไว้เป็นความลับ (password ที่ได้รับเป็นคนละตัวกับ password ทีใช้งาน Authentication Server)

4. หากมีปัญหาการใช้งานหรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386