ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 2566


Read more...
 
ภาพบรรยากาศ การสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   
1

ภาพบรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

-นักศึกษาปริญญาโท
-นักศึกษาปริญญาเอก

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

 

Read more...
 
ภาพบรรยากาศศึกษาดูงาน หลวงพระบาง ประเทศลาว PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   
1

ภาพบรรยากาศศึกษาดูงาน หลวงพระบาง ประเทศลาว

-นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 
-นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ณ มหาวิทยาสุภานุวงค์ หลวงพระบาง 


Read more...
 
การสัมมนาทางภาษาเเละวรรณคดี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาไทย PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   
1

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน
เมื่อวันที่ 28 -30  เมษายน 2566 เข้าร่วมสัมมนาทางภาษาเเละวรรณคดี ณ ออนวัลเลย์ ฟาร์มสเตย์ สันกำเเพง จังหวัดเชียงใหม่ เเละ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Read more...
 
งานประชุม International Seminar ที่บาหลี และลงนามความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัย Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar PDF Print E-mail
Written by อาจารย์นิวัฒนา วรรณคำ   


1

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน
นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "Human Relationship in Society 5.0 in Buddhist Perspactive" งานประชุม  International Seminar ที่บาหลี และลงนามความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัย Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ที่บาหลี อินโดนีเซีย

Read more...
 


Page 2 of 14

บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย

ระบบจัดการ มคอ.


เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล


รูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


สืบค้นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์


ออกจากระบบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386