ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 เดินทางไปถวายน้ำปานะ

PDF Print E-mail

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558   "สวนหินช้างสี" หลังจากพระนักศึกษาธุดงค์เดินทางขึ้นบนภูสูงเรียบบร้อยแล้ว ก็ได้พักผ่อนที่ทัศนาสวนหินช้างสี  ทั้งนี้มีนักศึกษา ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 ซึ่งเดินทางไปถวายน้ำปานะพระธุดงค์ก็ได้เที่ยวชมทิวทัศน์อันงดงามที่ใครๆ หลายๆคนไม่เคยเห็นอีกด้วย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558   "สวนหินช้างสี" หลังจากพระนักศึกษาธุดงค์เดินทางขึ้นบนภูสูงเรียบบร้อยแล้ว ก็ได้พักผ่อนที่ทัศนาสวนหินช้างสี  ทั้งนี้มีนักศึกษา ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 ซึ่งเดินทางไปถวายน้ำปานะพระธุดงค์ก็ได้เที่ยวชมทิวทัศน์อันงดงามที่ใครๆหลายๆคนไม่เคยเห็นอีกด้วย

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386