แจ้งให้นักศึกษา ป.โท สาขาบริหารการศึกษา รุ่น 5 / 2555 (โอนย้ายจาก ม.อีสาน)

PDF Print E-mail


แจ้งให้นักศึกษา ป.โท สาขาบริหารการศึกษา รุ่น 5 / 2555 (โอนย้ายจาก ม.อีสาน)


1. ตรวจสอบรายชื่อการจัดทำบัตรนักศึกษา (แก้ไขรหัสนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว)
2. หากมีข้อผิดพลาดให้จัดพิมพ์แก้ไขและพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษกลับมาพร้อมด้วย โดยส่งมาที่ e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3. เตรียมชุดกิจกรรมพร้อมสูท (หากมี) เพื่อที่ทางบัณฑิตจะจัดถ่ายภาพไว้ทำบัตรนักศึกษา ในวันที่ 22-23 ธ.ค. 2555
4. นักศึกษาต้องเข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ วันที่ 23 ธ.ค.2555 ทุกคน หากท่านมีภารกิจที่ต้องทำโปรดแจ้งไปยังอาจารย์ผู้สอน


ดาวน์โหลดรายชื่อเพื่อตรวจสอบที่นี่


**********************************************

แจ้งการกำหนดส่งหัวข้อสารนิพนธ์ เฉพาะนักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา รุ่น 5/2555 กลุ่ม 1 ดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุล ทั้งไทยและอังกฤษ
2. ชื่อหัวข้อสารนิพนธ์ ทั้งไทยและอังกฤษ
3. ชื่อที่ปรึกษาเดิมตอนที่เรียน ม.อีสาน
4. ระบุห้องเรียนที่ท่านเคยศึกษาอยู่ ม.อีสาน มาด้วย
5. กำหนดส่งภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555

โดยให้หัวหน้าห้องหรือผู้ประสานงานประจำกลุ่มเป็นผู้รวบรวมและส่งได้ที่ e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386