ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 นักศึกษาปริญญาโท

PDF Print E-mail

เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2556 งานบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน และพระอาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาบริหารการศึกษา ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาโทปฏิบัติธรรมสัญจร ณ วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ วัดผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง และวัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386