ตารางเรียน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และพุทธศาสนาและปรัชญา ปริญญาเอก 2/2556

PDF Print E-mail

ตารางการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2/2556 update v.7

ตารางการศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 2/2556 update v.6

ตารางการศึกษา ปริญญาเอก V.2updated 13 พ.ย. 56

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386