การสัมมนาทางภาษาเเละวรรณคดี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

PDF Print E-mail
1

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน
เมื่อวันที่ 28 -30  เมษายน 2566 เข้าร่วมสัมมนาทางภาษาเเละวรรณคดี ณ ออนวัลเลย์ ฟาร์มสเตย์ สันกำเเพง จังหวัดเชียงใหม่ เเละ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 28 -30  เมษายน 2566 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน พร้อมด้วย พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. ผู้อำนวยการศูนย์ บริการวิชาการ เเละ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต นำคณะนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาไทย รุ่นที่ 1 -2 เข้าร่วมสัมมนาทางภาษาเเละวรรณคดี ณ ออนวัลเลย์ ฟาร์มสเตย์ สันกำเเพง จังหวัดเชียงใหม่ เเละ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้การต้อนรับเเละร่วมสัมมนา

2

3

4

5

6

7


8 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386