พิธีไหว้ครู นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558

PDF Print E-mail
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่  ศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง นักศึกษา เตรียมพานพุ่มบูชาครู พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ อย่างพร้อมเพรียงกัน นักศึกษาร่วมร้องเพลงพระคุณที่ 3

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่  ศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง นักศึกษา เตรียมพานพุ่มบูชาครู พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ อย่างพร้อมเพรียงกัน นักศึกษาร่วมร้องเพลงพระคุณที่ 3
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-2386